Kết quả điều tra hiểu biết về thuốc BVTV trên một số cây rau tại Lâm Đồng

Để đánh giá tập quán sử dụng thuốc BVTV của nông hộ trồng rau, bằng nguồn kinh phí của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp Lâm Đồng, năm 2011 Chi cục BVTV Lâm Đồng thực hiện điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV trên một số cây rau chính, đây là một phần khá quan trọng trong chương trình giám sát dư lượng hóa chất trên nông sản tại Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2011. Việc điều tra, đánh giá được thực hiện từ tháng 1 -  3/2011.

          - Số lượng phiếu điều tra: 100 phiếu điều tra nông dân; 16 phiếu điều tra cửa hàng kinh doanh  thuốc BVTV.

         - Phương pháp điều tra: Điều tra phối hợp phỏng vấn nông dân bằng phiếu được soạn thảo trước.

         - Nội dung điều tra:

           + Điều tra về hiểu biết thuốc BVTV;          

           + Điều tra về tình hình sử dụng thuốc BVTV, sử dụng phân bón.

         - Cây trồng điều tra: Cải bắp, cải thảo, hành lá, cà chua, đậu cove, ớt ngọt, khoai tây và dâu tây.

         - Địa điểm điều tra: Đà Lạt, Đơn Dương; Đức Trọng.

 Kết quả phân tích 100 phiếu điều tra cho thấy:

 -Có 82% các hộ nông dân được điều tra đã được tham gia tập huấn về thuốc BVTV và 54% đã tham gia chương trình IPM - chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây rau.

 Khi thực hiện trả lời các câu hỏi của phiếu điều tra sự hiểu về thuốc BVTV ở các thời điểm trước, trong và sau khi sử dụng thuốc BVTV được phần lớn các hộ nông dân này trả lời khá rõ ràng, mạch lạc, đó là:

 - 84% số hộ nhận dạng được các đối tượng dịch hại chính (sâu hại, bệnh hại) trên các cây trồng được điều tra; và có >80% số hộ nông dân cho kiểm tra kỹ thuốc BVTV trước khi sử dụng: Kiểm tra sự bất thường, độ độc, thời hạn sử dụng thuốc, và phương pháp sơ cứu khi ngộ độc thuốc BVTV xảy ra. Tuy nhiên chỉ có 53% nông dân chú trọng tới việc đọc kỹ về nồng độ, liều lượng trước khi sử dụng; 65% nông dân tăng nồng độ, liều lượng trong khi pha thuốc BVTV.

 - Việc trang bị bảo hộ lao động hầu như không được nông dân chú ý, đặc biệt trong khâu pha chế thuốc nông dân vẫn thực hiện theo thói quen mà không chú ý đến độc hại của thuốc BVTV.

 - Có trên 85% nông dân hiểu biết về 4 đúng của thuốc BVTV, 98% nông dân quan tâm đến điều kiện thời tiết trong khi phun xịt thuốc. Vẫn còn 34% nông dân lựa chọn phương pháp phun thuốc phòng trừ các đối tượng dịch hại theo định kỳ, 58% phun khi thấy sâu bệnh hại xuất hiện và 08% phun theo người khác và khi dịch hại gây hại nặng.

 - Việc thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV đã được nông dân quan tâm trong sử dụng thuốc, tuy nhiên vẫn còn 12% nông dân thu gom bỏ chung trong rác sinh hoạt của gia đình.

 - Về thời gian cách ly: Vẫn còn 11% nông dân được điều tra dùng thuốc không để ý đến thời gian cách ly, sử dụng thuốc quá gần ngày thu hoạch, đặc biệt một số hộ hiểu biết rất tốt về thời gian cách ly nhưng vẫn lựa chọn các loại thuốc có thời gian cách ly dài ngày để dùng trong phòng trừ các đối tượng dịch hại trên cà chua, đậu leo.

 - Việc cắm biển cảnh báo sau khi phun thuốc BVTV còn xa lạ đối với hầu hết các hộ nông dân được điều tra.

 Mặc dù 82% số hộ được điều tra đã tham gia tập huấn thuốc BVTV nhưng do tập quán sản xuất, ý thức của người lao động chưa cao, khó thay đổi nhận thức trong thời gian ngắn do đó vẫn còn nhiều thiếu sót trong sử dụng thuốc BVTV, đặc biệt là việc sử dụng các loại thuốc không khuyến cáo dùng cho cây rau, sử dụng thuốc BVTV quá gần ngày thu hoạch, tăng nồng độ, liều lượng so với khuyến cáo (75% nông dân được điều tra cho rằng việc gia tăng nồng độ như vậy thì mới trừ được các đối tượng dịch hại khó phòng trừ).

                                                                           Lê Thị Thanh Nga