Tổng kết mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Lộc Thành huyện Bảo Lâm
21/06/2016

Tại thời điểm tháng 8 năm 2015, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm nông nghiệp huyện Bảo Lâm, UBND xã Lộc Thành – Bảo Lâm xây dựng mô hình thí điểm “Thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng” nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã. Diện tích thực hiện mô hình là 150 ha, số hộ tham gia 210 hộ với chủng loại cây trồng trong mô hình cà phê, chè, cây ăn trái, chanh dây.

Hình ảnh hoạt động

 • austria-2.jpg
 • austria-3.jpg
 • austria-5.jpg
 • bando.jpg
 • giao luu bong da voi cac don vi.jpg
 • gioithieuchung.png
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 1.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 2.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 3.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 4.jpg
 • img_9737.jpg
 • img_9772.jpg
 • tap-huanbvtv.png
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 1.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 2.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 3.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 4.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 5.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 6.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 7.jpg