Tập huấn điều tra dự tính dự báo sinh vật hại cây trồng tại Lâm Đồng năm 2016
22/07/2016

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2016, ngày 06/7/2016 và ngày 14/7/2016, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm nông nghiệp huyện Đam Rông và Lâm Hà tổ chức 02 lớp tập huấn về phương pháp điều tra dự tính dự báo (DTDB) sinh vật hại cây trồng nông nghiệp cho 83 cán bộ kỹ thuật, khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông (CBKT, KNV, CTVKN) của 02 huyện Đam Rông, Lâm Hà.

Hình ảnh hoạt động

 • austria-2.jpg
 • austria-3.jpg
 • austria-5.jpg
 • bando.jpg
 • giao luu bong da voi cac don vi.jpg
 • gioithieuchung.png
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 1.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 2.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 3.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 4.jpg
 • img_9737.jpg
 • img_9772.jpg
 • tap-huanbvtv.png
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 1.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 2.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 3.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 4.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 5.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 6.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 7.jpg