Phòng trừ bệnh rỉ sắt hại cây cà phê
14/05/2015

Hiện nay, Lâm Đồng đang bắt đầu mùa mưa, nhiệt độ và ẩm độ khá cao. Đây là những điều kiện thuận lợi bệnh rỉ sắt phát sinh và gây hại làm giảm khả năng quang hợp của cây cà phê và gây ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch.

Sâu bệnh hại quan tâm trong kỳ

Phòng trừ bệnh rỉ sắt hại cây cà phê
14/05/2015

Hiện nay, Lâm Đồng đang bắt đầu mùa mưa, nhiệt độ và ẩm độ khá cao. Đây là những điều kiện thuận lợi bệnh r [ ... ]

Hình ảnh hoạt động

 • austria-2.jpg
 • austria-3.jpg
 • austria-5.jpg
 • bando.jpg
 • giao luu bong da voi cac don vi.jpg
 • gioithieuchung.png
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 1.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 2.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 3.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 4.jpg
 • img_9737.jpg
 • img_9772.jpg
 • tap-huanbvtv.png
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 1.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 2.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 3.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 4.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 5.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 6.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 7.jpg