Lâm Đồng tổ chức tập huấn TOT về kỹ thuật canh tác trên cây điều
06/10/2015

Từ ngày 29/9/2015 đến 04/10/2015, tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp tổ chức 3 lớp đào tạo giảng viên TOT kỹ thuật canh tác điều cho 117 cán bộ làm công tác khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông và những nông dân tiêu biểu trên địa bàn Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Đam Rông.

Hình ảnh hoạt động

 • austria-2.jpg
 • austria-3.jpg
 • austria-5.jpg
 • bando.jpg
 • giao luu bong da voi cac don vi.jpg
 • gioithieuchung.png
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 1.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 2.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 3.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 4.jpg
 • img_9737.jpg
 • img_9772.jpg
 • tap-huanbvtv.png
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 1.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 2.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 3.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 4.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 5.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 6.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 7.jpg