Kiểm tra tình hình sử dụng thuốc BVTV của các cơ sở sản xuất, chế biến chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13/11/2014

Trong thời gian từ 29/7/2014 đến 24/10/2014, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV trên cây chè đối với 21 công ty sản xuất, chế biến chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 17 công ty sản xuất, chế biến chè Oloong, 4 công ty sản xuất, chế biến chè đen. Nội dung kiểm tra về sử dụng thuốc BVTV, phân tích dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm chè khô, kho bảo quản thuốc, thu gom tiêu hủy bao bì  [ ... ]

Hình ảnh hoạt động

 • austria-2.jpg
 • austria-3.jpg
 • austria-5.jpg
 • bando.jpg
 • giao luu bong da voi cac don vi.jpg
 • gioithieuchung.png
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 1.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 2.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 3.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 4.jpg
 • img_9737.jpg
 • img_9772.jpg
 • tap-huanbvtv.png
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 1.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 2.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 3.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 4.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 5.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 6.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 7.jpg