Các biện pháp đã thực hiện nhằm giảm thiểu lượng thuốc BVTV sử dụng tại Lâm Đồng
24/08/2016

Do sự chuyên canh và đa dạng chủng loại cây trồng nên thành phần dịch hại diễn biến khá phức tạp. Những năm trước đây, tình hình dịch hại trên các cây trồng chủ lực của tỉnh diễn biến tương đối phức tạp, nhu cầu sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ các loại dịch hại ngày càng lớn của người sản xuất, các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh không ngừng đầu tư, mở rộng thị trường.

Hình ảnh hoạt động

 • austria-2.jpg
 • austria-3.jpg
 • austria-5.jpg
 • bando.jpg
 • giao luu bong da voi cac don vi.jpg
 • gioithieuchung.png
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 1.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 2.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 3.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 4.jpg
 • img_9737.jpg
 • img_9772.jpg
 • tap-huanbvtv.png
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 1.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 2.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 3.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 4.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 5.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 6.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 7.jpg