Tập huấn kỹ thuật canh tác hồ tiêu
18/11/2015

Ngày 14/11/2015, tại UBND xã Liên Hà, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng phối hợp với công ty TNHH Văn Ngọc Châu, hiệp hội hồ tiêu Chư Sê, công ty TNHH DV KHKT  Khoa Đăng tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc hồ tiêu theo hướng bền vững.

Hình ảnh hoạt động

 • austria-2.jpg
 • austria-3.jpg
 • austria-5.jpg
 • bando.jpg
 • giao luu bong da voi cac don vi.jpg
 • gioithieuchung.png
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 1.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 2.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 3.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 4.jpg
 • img_9737.jpg
 • img_9772.jpg
 • tap-huanbvtv.png
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 1.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 2.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 3.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 4.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 5.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 6.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 7.jpg