Công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè năm 2015
01/02/2016

Năm 2015, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra, phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè: Trên rau: Phân tích định tính 1650 mẫu trên 1650 lô hàng (878,34 tấn), đạt 100% kế hoạch, kết quả 15/1650 mẫu rau có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép (chiếm 0,91%). Các đơn vị có mẫu không an toàn được Chi cục BVTV kiểm tra, hướng dẫn về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trong phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo an toàn [ ... ]

Hình ảnh hoạt động

 • austria-2.jpg
 • austria-3.jpg
 • austria-5.jpg
 • bando.jpg
 • giao luu bong da voi cac don vi.jpg
 • gioithieuchung.png
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 1.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 2.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 3.jpg
 • hoi thao phan bon la va bien phap ptth sbh rau hoa 4.jpg
 • img_9737.jpg
 • img_9772.jpg
 • tap-huanbvtv.png
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 1.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 2.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 3.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 4.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 5.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 6.jpg
 • tap huan an toan trong van chuen thuoc nguyen lieu thuoc bvtv 7.jpg